Ohjeita ja tehtäviä

Lahden historian kohokohtia -tietopankista löytyy tehtäviä kahdesta kohtaa.

1. Tälle sivulle on koottu tehtäväehdotuksia koko tietopankkiin liittyen. Tämän sivun tehtävissä oppilaan tai ryhmän on tutustuttava useisiin tai kaikkiin tietopankin osioihin.

2. Jokaisen tietopankin osion alareunassa on myös osiokohtaisia tehtäviä, joita tehdessä riittää, että oppilas tai oppilaat tutustuvat vain kyseiseen osioon. Tehtävät saa auki klikkaamalla otsikkoa. Osioiden yhteydessä olevat lisätehtävät ovat bonustehtäviä, jotka saattavat vaatia tutustumista myös muuhun kuin tietopankin aineistoon.

Kaikki tehtävät on koottu myös yhteen pdf-tiedostoon, jota pääsee tarkastelemaan tästä linkistä.

Tehtävävinkkejä tietopankin tutkimiseen

 • Tietopankin osiot ovat sivustolla aikajärjestyksessä (”Jään jättämä Vesijärvi” kertoo vanhimmista ja ”Suomen nuorin kaupunki” lähimpänä nykyaikaa olevista asioista). Laadi osioiden sijoittamiseen sopiva aikajana ja sijoita otsikot aikajanalle. Aikajanan täytyy alkaa kaukaa esihistoriasta ennen ajanlaskumme alkua. Ajanlasku alkaa vuodesta 0 ja aikajana jatkuu vielä myös vuoden 2021 jälkeen.

  • Mitkä osioissa mainitut asiat ovat kestäneet pitkään ja mitkä ovat lyhytaikaisia, esim. vain yhden päivän kestäneitä asioita?
  • Mistä voisi johtua se, että tietoa on sitä enemmän mitä lähempänä nykyhetkeä ollaan?
 • Jakakaa tietopankin osiot ryhmän tai parin kesken niin, että jokainen ryhmän tai parin oppilas tutustuu eri osioon.

  Jokainen etsii ja kirjaa lyhyesti omasta osiostaan mielestään kolme tärkeintä asiaa. Yhteisesti sovitun tutustumisajan jälkeen jokainen esittelee osionsa tärkeimmät asiat muille. Muut voivat esittää aiheesta lisäkysymyksiä tai ryhmä voi pohtia yhdessä, mistä he haluaisivat tietää lisää.

 • Jokainen ryhmän jäsen tutustuu omaan osioonsa ja laatii siitä kysymyksiä. Kysymysten avulla voi pitää omassa ryhmässä tai koko luokan kesken tietovisan, johon vastaukset saa etsiä tietopankista (tai voidaan sopia myös, että vastauksia ei saa etsiä tietopankista). Kysymykset voivat olla vaikeustasoltaan eritasoisia, esim. 1-3 pisteen arvoisia vaikeustasosta riippuen. Vaikeampaa on myös, jos kysymyksessä ei suoraan sanota, mistä osiosta vastaus löytyy, vaan se pitäisi päätellä tai tietää tutustumisen perusteella.

  Lautapeli

  Edellä laadittujen kysymysten tai tietopankin tekstien avulla laaditaan lautapeli, jossa edetään esim. oikeiden vastausten perusteella tai muutoin osioissa mainittuihin asioihin pohjautuen (esim. ”On keskiviikkoaamu ja sinulla on kiire Lahden markkinoille, etene kolme askelta” tai ”Ratatyöt eivät etene, sillä rakentajilla on nälkä. Odota vuoroasi yhden kierroksen ajan.”

 • Valitse yksi seuraavista osioista:

  • Riihimäki – Pietari -rautatie
  • Lahden kylän palo
  • Kulkupelejä maalla ja vesillä

  Kirjoita tekstissä olevien tietojen pohjalta uutinen. Mieti uutista kirjoittaessasi, mikä asiassa kiinnostaisi sen ajan lukijoita. Mikä on kenties uutta tai yllättävää? Ketä voisit haastatella osana uutisjuttuasi ja mitä haastateltavasi vastaisi (haastatteluosuudessa voit käyttää mielikuvitustasi)? Millainen kuva sopisi uutiseesi?

 • Kuvittele, että kivikautisen Ristolan asukas, Kalku Lactis, Lahden kylän asukas vuodelta 1877 ja nyky-Lahden asukas tapaavat nykyajassa vaikkapa Lahden torilla tai Vesijärven rannalla Sibeliustalon luona. Mistä he keskustelisivat? Mitä he kertoisivat toisilleen oman aikansa Lahdesta tai Lahden alueesta? Mitä he ehkä hämmästelisivät nyky-Lahdessa tai toistensa kertomuksissa?

 • Jos voisit matkustaa ajassa, minkä ajan Lahdessa haluaisit vierailla ja miksi? Mitä haluaisit nähdä, ketä haluaisit tavata, mitä haluaisit tietää lisää?