Jään jättämä Vesijärvi

Maisemakuva Vesijärvelle Satamaraitilta. Kuva: Lassi Häkkinen, Lahden kaupunki 2021.

Kun viimeinen jääkausi loppui, vetäytyi koko Suomen peittänyt mannerjää kohti pohjoista. Vetäytyminen ei tapahtunut kerralla, vaan mannerjää pysähtyi välillä paikoilleen. Pysähdyskohtien reunaan muodostuivat Salpausselät.  

Vetäynyt mannerjää paljasti altaan muinaisen kallioisen maaperän. Nykyisen järvet ovat muodostuneet maaperän syvänteisiin. Vesijärvi syntyi Salpausseliksi nimettyjen reunamuodostumien väliin.  

Päijänne-Vesijärvi kartta vuodelta 1926.

Päijänne – Vesijärvi kartta vuodelta 1926

Vesijärvi kuuluu Kymijoen vesistöön. Järvi jakautuu neljään altaaseen: Enon-, Kajaan-, Komon- ja Laitialanselkään sekä kahteen pienempään lahteen, Paimelanlahti-Vähäselkä-alueeseen ja Kirkkolahteen. Löydätkö kaikki paikat kartalta?

Vesijärvi oli tunnettu kirkkaasta ja puhtaasta vedestä. Järvi oli hyvin kalaisa ja tarjosi hyvän kulkureitin pohjoiseen. Vesijärven tarjoamat olosuhteet vaikuttivat olennaisesti pysyvän asutuksen muotoutumiseen sen rannoille. Alueelle oli hyvä asettua asumaan. 

Miltä 12 000-vuotias Vesijärvi näyttää nyt? Katso videolta!