Jään jättämä Vesijärvi

Maisemakuva Vesijärvelle Satamaraitilta. Kuva: Lassi Häkkinen, Lahden kaupunki 2021.

Kun viimeinen jääkausi loppui, vetäytyi koko Suomen peittänyt mannerjää kohti pohjoista. Vetäytyminen ei tapahtunut kerralla, vaan mannerjää pysähtyi välillä paikoilleen. Pysähdyskohtien reunaan muodostuivat Salpausselät.  

Vetäynyt mannerjää paljasti altaan muinaisen kallioisen maaperän. Nykyisen järvet ovat muodostuneet maaperän syvänteisiin. Vesijärvi syntyi Salpausseliksi nimettyjen reunamuodostumien väliin.  

Päijänne-Vesijärvi kartta vuodelta 1926.

Päijänne – Vesijärvi kartta vuodelta 1926

Vesijärvi kuuluu Kymijoen vesistöön. Järvi jakautuu neljään altaaseen: Enon-, Kajaan-, Komon- ja Laitialanselkään sekä kahteen pienempään lahteen, Paimelanlahti-Vähäselkä-alueeseen ja Kirkkolahteen. Löydätkö kaikki paikat kartalta?

Vesijärvi oli tunnettu kirkkaasta ja puhtaasta vedestä. Järvi oli hyvin kalaisa ja tarjosi hyvän kulkureitin pohjoiseen. Vesijärven tarjoamat olosuhteet vaikuttivat olennaisesti pysyvän asutuksen muotoutumiseen sen rannoille. Alueelle oli hyvä asettua asumaan. 

Miltä 12 000-vuotias Vesijärvi näyttää nyt? Katso videolta!

Tehtävät

  1. Miten Salpausselät ja Vesijärvi ovat syntyneet?
  2. Mitkä Vesijärven ominaisuudet houkuttelivat asukkaita muuttamaan pysyvästi sen lähettyville?
  3. Katso video ”Ympäristöpääkaupunki esittää: Vesijärven kunnostus” (kesto hieman alle 2 min)

   a) Millaisia muutoksia Vesijärven kunnossa on ollut vuosien varrella
   b) Millaisilla toimenpiteillä huonokuntoista Vesijärveä on parannettu?
   c) Miten tuttu Vesijärvi on sinulle? Kalastatko Vesijärvellä tai uitko Vesijärvessä? Oletko joskus esim. mennyt laivalla Lahdesta Vääksyn kanavalle?

  • Videolla mainittuun Vesijärvisäätiöön voi tutustua lisää säätiön verkkosivuilla osoitteessa vesijarvi.fi . Tutustu sivuston avulla esim. Vesijärven kalastoon, linnustoon ja/tai kasvillisuuteen.
  • Vesijärvestä on tietoa myös sivustolla lahdenseudunluonto.fi/vesijarvi . Sieltä voit selvittää esim. minkä kokoinen Vesijärvi on (pinta-ala, pituus), kuinka monta saarta Vesijärvessä suunnilleen on, kuinka paljon Vesijärven rannalla on loma-asuntoja tai kuinka monta eri puulajia on istutettu Pikku-Vesijärven puistoon.