Tarinoita torin alta -aineistopaketti koulujen käyttöön

Arkeologinen kaivauslöytö kädessä. Taustalla muita löytöjä pienissä valkoisissa laatikoissa. Lahden museoiden kuvakokoelmat, Piritta Häkälä.

Tiesitkö, että Finna.fi -osoitteessa pääsee tutustumaan museoiden, arkistojen ja kirjastojen kokoelmiin ympäri Suomen? Palvelussa on esillä Lahden museoiden kokoelmista yli 14 000 nimekettä. Finna.fi -palvelusta löytyy myös oppimisen ja koulujen tarpeita palveleva Luokkahuone. 

Ensimmäinen Lahden museoiden kokoelmista koottu aineistopaketti, Tarinoita torin alta – Berättelser från torget, on nyt julkaistu Finna Luokkahuoneessa peruskoulujen käyttöön. Finna Luokkahuone -sivustolta löytyy museoiden, arkistojen ja opettajien kokoamia aineistopaketteja sekä valmiita tehtäväideoita hyödynnettäväksi peruskoulujen ja lukioiden opetuksessa.  

Lahden museoiden kokonaisuus soveltuu usean eri oppiaineen ja aihealueen opetukseen ala- ja yläkoulussa. Sen tekstit ja tehtäväideat löytyvät sivustolta sekä suomeksi että ruotsiksi. Aineistopaketin käyttö on maksutonta eikä vaadi kirjautumista. Aineistona ovat Lahden Historiallisen museon arkeologisen kokoelman esineet, jotka löytyivät Lahden nykyisen torin alta arkeologisissa kaivauksissa vuonna 2013. Esineet ovat tuttuja käyttöesineitä napeista saksiin ja veitsistä astioihin. Ne ovat usein katkelmallisia ja sirpaleisia: ajan, tulen ja veden runtelemia. 

Tarinoita torin alta sisältää kolme eri kouluasteille tarkoitettua aineistopakettia. Arjen esineet kertovat menneestä soveltuu alakoulun historian, ympäristöopin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. Käsityötä, kauppaa ja teollisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa -aineistopaketti taas käsittelee yläkoulun historian ja käsityön opetussuunnitelmien teemoja. Rahoja maan alta -aineistopaketissa oppilaat pääsevät selvittämään oikean arkeologin tavoin löytyneiden rahojen ajoitusta ja alkuperää. Tätä kokonaisuutta voidaan hyödyntää yläkoulun historian opetuksessa. Tehtäväideat sekä tarkemmat vastaavuudet opetussuunnitelman mukaisiin oppiaineiden sisältöalueisiin ja tavoitteisiin löytyvät aineistopakettien yhteydestä.

Luokkahuonekokonaisuus ontarkoitettu käytettäväksi opetuksessa ympäri Suomen, Lahdessa ja Päijät-Hämeessä aineiston paikallisuus mahdollistaa tutustumisen kotipaikkakunnan tai lähialueen menneisyyteen uudella tavalla. Finna Luokkahuoneen ja Tarinoita torin alta-kokonaisuuden avulla Lahden museot pyrkii vastaamaan ajassa olevaan tarpeeseen monialaisesta opetusmateriaalista, joka mahdollistaa museon sisältöihin tutustumiseen myös verkossa.  

Infotilaisuus opettajille:  
Tarinoita torin alta ja Finna Luokkahuone
tiistaina 26.1.2021 klo 14.30–15.30,
tilaisuus järjestetään verkossa Teams-alustalla. 
Ilmoittaudu infotilaisuuteen 21.1.2021 mennessä: https://bit.ly/3luX4t9

Tialisuudessa esitellään Finna.fi palvelun ja Finna Luokkahuoneen tarjoamia mahdollisuuksia ja käyttöä opetuksessa, sekä kerrotaan tarkemmin Tarinoita torin alta -aineistopaketista ja sen käytöstä.

Tarinoita torin alta: https://www.finna.fi/Content/tarinoita-torin-alta 

Lisätietoja:

Sini Ojala
Näyttelyamanuenssi