Kirja Päijät-Hämeen historiasta on julkaistu!

Kirjan artikkeleiden kirjoittajat Tuomas Hoppu (vas.), Veli-Pekka Leppänen, Juha Keto, Kati Mikkola, Anu Lahtinen ja Mikko-Olavi Seppälä julkistustilaisuudessa. Taustalla Sini Ojala. Kuva: Karoliina Redsven / Lahden museot.

Päijät-Hämeen ja Lahden historiaa pitkällä aikajänteellä käsittelevä kirja julkaistiin marraskuun alussa. Teos Hyvä paikka – Aikakaaria Päijät-Hämeen historiaan nostaa esille alueen hyviä puolia eri aikoina.

Miksi Lahti ja Päijät-Häme ovat ”Hyvä paikka asua, elää ja vierailla”? Millaista tavallinen arki on ollut eri aikakausina?

Näihin kysymyksiin vastataan artikkeleissa, joiden kirjoittajiin kuuluu eri alan tutkijoita. Teos kokoaa yksiin kansiin uusimman tutkimustiedon alueen geologiasta, luonnonoloista ja historiasta jääkaudelta nykypäivään saakka. Artikkeleissa luodaan katse sekä yleisiin ihmiselämään vaikuttaneisiin tekijöihin että mikrohistoriallisiin tarinoihin, jotka valottavat miten arki minäkin aikakautena on järjestynyt.

Teoksen artikkelit ovat taustatutkimusta vuonna 2024 avautuvalle Historiallisen museon perusnäyttelylle, mutta ne haluttiin saada aiheesta kiinnostuneiden nähtäville jo nyt. Museon avauduttua kirja ja näyttely täydentävät toisiaan.

Artikkeleiden laajaan kirjoittajajoukkoon kuuluvat arkeo-osteologian dosentti FT Auli Bläuer, freelancer-historiankirjoittaja FT Tuomas Hoppu, sosiaalihistorian dosentti VTT Antti Häkkinen, sosiaaligerontologian emeritusprofessori VTT Antti Karisto, limnologi Juha Keto, arkeologi FT Ville Laakso, Suomen ja Pohjoismaiden historian apulaisprofessori FT Anu Lahtinen, poliittisen historian tutkija VTT Veli-Pekka Leppänen, historiantutkija FT Tiina Miettinen, folkloristiikan dosentti FT Kati Mikkola, Geologian tutkimuskeskuksen erikoisasiantuntija FT Jukka-Pekka Palmu, arkeologi FM Päivi Repo, teatteritieteen dosentti FT Mikko-Olavi Seppälä, arkeologian dosentti FT Hannu Takala, talous- ja sosiaalihistorian akatemiatutkija FT Petri Talvitie, tutkijatohtori FT Merja Uotila sekä arkeologian dosentti FT Tiina Äikäs.

Kirjan ovat toimittaneet Hannu Takala, Anu Lahtinen sekä museoamanuenssit Ilkka Kuhanen ja Sini Ojala. Se julkaistiin yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa.

Kirjaa on saatavilla Hiihtomuseon, Radio- ja tv-museo Mastolan ja Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvan museokaupoista sekä Lahden Historiallisen museon verkkokaupasta ja muista kirjakaupoista, kuten Lahden Suomalaisesta kirjakaupasta.