Hyvä paikka -päänäyttely tarjoaa sisältöä historiaharrastajille

Hyvä paikka kokoaa uusimman tutkimustiedon alueen geologiasta, luonnonoloista ja historiasta jääkaudelta nykypäivään saakka. Kuva: Karoliina Redsven.

Hyvä paikka – jääkaudesta nykypäivään” -päänäyttelymme tarjoaa näkökulmia päijäthämäläiseen arkeen. Näyttelystä on vaihtelevien toteutusten ansiosta mahdollista löytää kiinnostavaa sisältöä, vaikka aihepiirit olisivatkin jo tuttuja. Museo on panostanut uuden tutkimustiedon kokoamiseen näyttelyn pohjaksi.

Päänäyttelyn tutkimuksellisena pohjana on käytetty 16 tutkijan yhteistyönä koottua ”Hyvä paikka -Aikakaaria Päijät-Hämeen historiaan” teosta. Hyvä paikka -teos kokoaa uusimman tutkimustiedon alueen geologiasta, luonnonoloista ja historiasta jääkaudelta nykypäivään saakka. Teos selvittää, mistä suunnista ensimmäiset asuttajat tulivat, miten seutukuntaa asutettiin esihistoriallisena aikana ja kuinka asutus muokkautui historialliselle ajalle tultaessa. Samalla selviää, miten Lahden kylä syntyi, kasvoi ja muuttui kaupungiksi. Keskiössä on yksilön näkökulma ja tavallinen arki, jota ihmiset elivät eri aikakausina.

Museon näyttelyssä digitaalisuus tukee runsasta tietomäärää

Museo on tehnyt runsaasti tutkimusta näyttelyuudistuksen yhteydessä ja näyttely kokoaakin yhteen päijäthämäläistä historiaa ennen näkemättömällä laajuudella. Teollisuuslaitosten sijainnit, varhaiset asuinpaikat ja muinaisrannat pääsevät esille moninaisissa toteutuksissa. Museolla on panostettu karttasisältöihin, joita jokainen pääsee näyttelyssä tutkimaan juuri niin paljon kuin itse kokee kiinnostavana. Karttasisällöt on toteutettu digitaalisesti syventävien kosketusnäyttöjen avulla, mikä mahdollistaa runsaan tietomäärän esittämisen pienessä tilassa.

Esineistömallinnuksilla avataan fragmentaarisia sisältöjä

Päänäyttelyn osana nähdään myös uuden tutkimuksen pohjalta koottu muinaispuvun replika Kirkk’ailanmäeltä. Mervi Pasasen, Jenni Sahramaan ja Nana Åstenin kokoama rautakautinen hollolalainen juhlapuku koruineen asetetaan esille osaksi näyttelyä. Lisäksi esille asetetaan kivi- ja rautakautisten aseiden, kuten miekkojen ja nuolenkärkien mallinnuksia tukemaan esille asetettuja alkuperäisiä fragmentaarisia esineitä.