Lapsuuteni Lahti

syyskuu 2005 ‐ tammikuu 2006
Arkistoitu

LAPSUUTENI LAHTI näyttelyn teemoina ovat arki, ilo, suru ja juhla. Sen aineisto pohjautuu kaupunginmuseoon koottuihin muistitietokokoelmiin. Niiden sisältämien henkilökohtaisten lapsuuden muistojen kautta tarkastellaan lahtelaista elämänmenoa yleisemminkin.

Lahden kaupunginmuseon ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta järjestettiin erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla useita erilaisia muistitietokeräyksiä. Niiden aineistoa on käytetty tutkimuksessa ja perinnejulkaisuissa, mutta nyt ensimmäisen kerran tässä laajuudessa näyttelyn pohjamateriaalina.

Lapsuusmuistot ovat luonnollisesti henkilökohtaisia ja niihin liittyy voimakkaasti latautuneita välähdyksenomaisia muistikuvia, mutta niillä on myös laajempi, kollektiivinen taso. Yksilön omat muistot ja yhteisön hyväksymät kertomukset sulautuvat helposti toisiinsa. Näin LAPSUUTENI LAHTI tutkii yksittäisten muistojen kautta kaupungin yhteistä muistia ja sen ulottuvuuksia. Näyttely haluaa tarjota kävijälle aineksia oman historiansa pohdintaan sekä taustaa lahtelaiselle elämänmuodolle.