Muistamo

Mikä ihmeen Muistamo?

Muistamo – Päijät-Hämeen tarinoiden tallentaja – on Historiallisen museon osallistavan toiminnan koti, jonka puitteissa rakennamme vuonna 2024 avautuvaan uuteen perusnäyttelyyn pieniä vaihtuvia näyttelyosia.

historiallinen museo kesällä
Kuva: Tiina Rekola, Lahden museot

Muistamo-projektin tavoitteena on herättää keskustelua merkityksellisistä paikoista eri puolilla Päijät-Hämettä. Mistä olemme tulleet? Missä olemme nyt? Minne olemme menossa? Olemme kiinnostuneita kodista, kotiutumisesta ja juurtumisesta alueelle. Tarjoamalla keskustelumahdollisuuksia paikallishistoriallisista kohteista mahdollistamme osallistumisen ja vaikuttamisen. Meille tarinoiden kerääminen kodista ja muistitieto alueestamme on tärkeää, sillä Päijät-Hämeen alueen kulttuuriperintö on moninaista ja eläväistä. Millaisia yhteisiä tavoitteita tai muistijälkiä voimme löytää?

Aktiiviset projektit

Padasjoella on järjestetty syksyn 2022 aikana Mainiemen sahaa käsitteleviä keskusteluiltoja, joiden avulla rakennamme pienennäyttelyn kesällä 2024 aukeavaan uuteen perusnäyttelyyn. Käsittelimme Mainiemen sahan historiaa yhdessä yleisön kanssa ja keräsimme samalla yleisöltä valokuvia ja esineitä Mainiemen sahaan liittyen. Keskusteluillat valokuva- ja esinetutkimuksineen ovat nyt ohi ja työstämme tällä hetkellä kerätystä aineistosta lopullista näyttelyosaa.

Toteutuneet yhteistyöprojektimme

Muistamon pilottivaiheen aikana keväällä 2022 toteutimme yhteistyöprojektit kahden kunnan kanssa. Näiden projektien tarkoituksena oli lanseerata uusi osallistava toimintatapa, eikä niiden tuloksia nähdä suoraan Historiallisella museolla sen avautuessa. Yhteistyökumppanimme olivat Padasjoen ja Hollolan kunnat. Muistamon keskusteluillat tavoittivat vuoden 2022 aikana lähes 1300 osallistujaa.

Padasjoella toteutimme Padasjoen kirjastolle paikallisen merkkihenkilön Albert Theodor Böökin valokuvista koostuvan Mailta ja vesiltä -näyttelyn. Keskusteluilloissa hahmottelimme yhdessä paikallisten ja yleisön kanssa näyttelyn teemoja ja kiinnostavia aiheita sekä tunnistimme kuvissa esiintyviä paikkoja ja ihmisiä. Samalla saimme kerättyä arvokasta muistitietoa Padasjoen alueesta ja padasjokelaisesta mielenmaisemasta. Näyttely tavoitti kesän aikana yli 800 vierailijaa.

Haukka-Kustaa kuokkii maata Padasjoen Majuanvuorella 1890-luvulla. Kuva on Albert Theodor Böökin ottama.
Haukka-Kustaa kuokkii maata Padasjoen Majuanvuorella 1890-luvulla. Kuva on Albert Theodor Böökin ottama. Lahden museoiden kuvakokoelma.

Hollolassa järjestimme kevään 2022 aikana Salpakankaan rakennusperinteen historiasta keskusteluiltojen sarjan, joiden kautta tallennamme Hollolan kuntakeskuksen herättämiä muistoja ja tarinoita myöhemmin hyödynnettäväksi. Samalla tarjosimme yhdessä Hollolan kunnan kanssa kuntalaisille mahdollisuuden osallistua omasta rakennetusta ympäristöstä käytävään keskusteluun. Keskusteluilloissa käsittelimme laajasti Salpakankaan historiaa, sen rakennusvaiheita, sekä suuntasimme katsetta Salpakankaan tulevaisuuteen. Keskusteluiltojen sarjassa keskustelua herättelemässä on paikallisia merkkihenkilöitä sekä akateemisia tutkijoita.

Hollolan kuntakeskus 1979
Kuvatiedot: Kuntakeskus ja Holli vuonna 1979 Kuva: Hollolan kunnan valokuva-arkisto

Seuraa tarkempia tietoja projektista näiltä sivuilta.

Muistamo -projektin logo